top

Om oss


Vi är specialister på RÖKGASRENINGSUTRUSTNING,
främst för biobränsleeldning. Många av våra produkter passar även in i industriella stoftavskiljningsanläggningar.

JM Stoftteknik AB har egen utveckling och tillverkning av utrustning för stoftavskiljning, främst rökgasrening.

VÅRT VERKSAMHETSOMRÅDE

*Multicykloner
*Slangfilter
*Rökgasfläktar
*Utmatningslussar
*Skruvtransportörer
*Tillbehör stoftavskiljningsanläggninar
*Leverera rökgasreningsanläggningar

flakt3

home downloads